Vi som jobbar med Returlast

Vivi Rönnberg

Vivi Rönnberg

VD och delägare

Huvudbossen på Returlast. Det är hon som styr och ställer.

Derek Säll

Derek Säll

Idéspruta och delägare

Fanns inte han, fanns inte Returlast.se.

Jane Doe

?

Blir det du?

 Annonsplats